Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

 1. Nadieh Haarsma:de gebruiker van deze algemene voorwaarden: NADIEH HAARSMA, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73665320;
 2. De Ruiter: degene die met diens eigen paard les ontvangt, onafhankelijk van locatie.
 3. De Paardeneigenaar: degene wiens paard een osteopathiebehandeling ontvangt, onafhankelijk van locatie.

Artikel 2: Verplichtingen Ruiter

 1. De Ruiter is verplicht met veiligheidscap te rijden.

Artikel 3: Betaling

Betaling vindt plaats op de dag van de les of osteopathiebehandeling, contant of via betaalverzoek.

Artikel 4: Annulering

 1. Lessen kunnen op de dag zelf worden geannuleerd wanneer er enkel een buitenbak ter beschikking is en het regent of stormt.
 2. Wanneer er sprake is van ziekte dient de les voor 20.00 uur de dag vooraf aan de les te worden afgezegd. Wanneer dit niet gebeurd wordt de les exclusief reiskosten in rekening gebracht.
 3. Wanneer de les wordt afgezegd wanneer ik al ben gearriveerd op de locatie wordt het lesgeld inclusief reiskosten in rekening gebracht.
 4. Osteopathiebehandelingen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd om eventuele kosten te voorkomen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan lessen van Nadieh Haarsma geschied op eigen risico van de Ruiter.
 2. Het verblijf op en om het terrein ter beschikking gesteld door Nadieh Haarsma geschiedt op eigen risico van de Ruiter.
 3. Nadieh Haarsma is slechts dan ten opzichte van de Ruiter of Paardeneigenaar aansprakelijk voor door deze geleden schade, indien deze schade het gevolg is van een handelen of nalaten van Nadieh Haarsma, dat in ernstige mate in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van de activiteiten van Nadieh Haarsma door haar moet worden betracht.

Artikel 8: Acties en kortingen

 1. Om in aanmerking te komen voor de lesklantenkorting dient de Ruiter minimaal 3 lessen te hebben afgenomen in het afgelopen half jaar.
 2. De packagedeal is enkel beschikbaar voor Paardeneigenaren waarvan het paard op maximaal 40 km enkele reis van Selfkant (DU) staat.