Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen
in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven
of uit de context anders blijkt;

a.           Nadieh Haarsma:
de gebruiker van deze algemene voorwaarden: NADIEH HAARSMA  gevestigd aan KRUISWEG 1 te VLODROP,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 73665320;

b.           De Ruiter:
degene die met diens eigen paard les ontvangt, onafhankelijk van locatie.

c.            De
Paardeneigenaar: degene wiens paard een osteopathiebehandeling ontvangt, onafhankelijk van locatie.

Artikel 2: Verplichtingen Ruiter 

 1. De Ruiter is verplicht met veiligheidscap te
  rijden.

Artikel 3: Betaling

Betaling vindt plaats op de dag van de les of osteopathiebehandeling, contant of via betaalverzoek.

Artikel 4: Annulering

 1. Lessen kunnen op de dag zelf worden
  geannuleerd wanneer er enkel een buitenbak ter beschikking is en het regent of
  stormt.
 2. Wanneer er sprake is van ziekte dient de les
  voor 20.00 uur de dag vooraf aan de les te worden afgezegd. Wanneer
  dit niet gebeurd wordt de les exclusief reiskosten in rekening gebracht.
 3. Wanneer de les wordt afgezegd wanneer
  ik al ben gearriveerd op de locatie wordt het lesgeld inclusief reiskosten in
  rekening gebracht.
 4. Osteopathiebehandelingen dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd om eventuele kosten te voorkomen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan lessen van Nadieh Haarsma geschied op eigen risico van de Ruiter.
 2. Het verblijf op en om het terrein ter
  beschikking gesteld door Nadieh Haarsma geschiedt op eigen risico van de Ruiter.
 3. Nadieh Haarsma is slechts dan ten opzichte van
  de Ruiter of Paardeneigenaar aansprakelijk voor door deze geleden schade, indien deze
  schade het gevolg is van een handelen of nalaten van Nadieh Haarsma, dat in
  ernstige mate in strijd is met de zorgvuldigheid die in het kader van de
  uitoefening van de activiteiten van Nadieh Haarsma door haar moet worden
  betracht.

Artikel 8: Acties en kortingen 

 1. Om in aanmerking te komen voor de lesklantenkorting dient de Ruiter minimaal 3 lessen te hebben afgenomen in het afgelopen half jaar.
 2. De packagedeal is enkel beschikbaar voor Paardeneigenaren waarvan het paard op maximaal 40 km enkele reis van Selfkant (DU) staat.

© 2022 Nadieh Haarsma